×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಸದ್ಭಾವ ಸಾಧನ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ

ಸದ್ಭಾವ ಸಾಧನ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ವರುಷ, ವರುಷ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಂಗ. ಮೈ, ಕೈ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದುಡಿದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕು....

Read More

ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಬದುಕು ಪೂರ್ಣ

ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ, ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನಗಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ, ಶಾಂತಿ ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೆ ಬದುಕು ಪೂರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವೆರಡನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ...

Read More

ಭಾವ ಶುದ್ಧೀಕರಣವೇ ಸದ್ಭಾವ ಯೋಗ

ಧಾರವಾಡ: ಭಾವದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ತೆಗೆಯುವುದೇ ಸದ್ಭಾವ ಯೋಗ. ಸತ್ಯದ ಅನುಭಾವ, ಆನಂದ ಆಗ್ತದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ, ಧೂಳು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ, ಸಮ ಆದ ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ...

Read More

ಸಿದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಮುಖಗಳು

ನಾವೂ ಏನಾದರೂ ಸಿದ್ದಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧನೆ ಅವಶ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಿದ್ಧಿ, ಪರಮಶಾಂತಿ ಅನುಭವಿಸೋದ, ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ. ಅರವಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾತ್ ದೇವತಾ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸತ್ವವಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕ ಒಂದ ಸಾಧನೆ...

Read More

ಜೀವನದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮರೆ

ಧಾರವಾಡ: ಜೀವನ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ. ಇಂತಹ ಘೋರ ಕಾನನ ದಾಟಲು ಬತ್ತಿ, ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೊಂಡು ಹೊತ್ತಿದ ದೀವಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬತ್ತಿ, ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿದು ದೀವಟಿಗೆ ಆರುವುದರೊಳಗೆ ಜೀವನ ಅರಣ್ಯ ದಾಟುವುದರೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವ ಕೆಟ್ಟು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನ...

Read More

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಅರಗಿನ ಪುತ್ಥಳಿ

ಧಾರವಾಡ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೇ ಮನುಷ್ಯನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಹ (ಮನುಷ್ಯ) ಕಾಲದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಲಿರುವ ನಿಸರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪುತ್ಥಳಿ. ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮೋಹ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸದ್ಭಾವ ಕಾರಣ. ಈ ಅಸದ್ಭಾವ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ...

Read More

ಬದುಕಿನ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿವಿಧ ದೋಷ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿತ್ಯ, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಇವು ಮೂರು ಬಗೆಯ ದೋಷಗಳು. ಹತ್ಯೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ವಂಚನೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮುಂತಾದವು ನಿತ್ಯದೋಷಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ....

Read More

ಮೋಹ-ಶೋಕಗಳ ಕ್ರೀಡೆಯೇ ಜೀವನ

ಧಾರವಾಡ: ಆಸೆಗಳು, ಬಯಸಿದ್ದು ಈಡೇರಿದಾಗ ಶೋಕ(ದುಃಖ) ಉಂಟಾದರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮೋಹಗೊಂಡು (ಸಂತೋಷ) ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತು-ಸಂತೋಷ, ಹೋತು-ದುಃಖ, ಏನಿಲ್ಲ-ಶೂನ್ಯ ಇವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಗಮ(ಸತ್ಸಂಗ) ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಹ-ಶೋಕಗಳ ಕ್ರೀಡೆಯೇ ಜೀವನ. ಸಂಗಮ(ಸತ್ಸಂಗ) ಎಂದರೆ, ಸತ್ಕಾರ್ಯ, ಸುಜ್ಞಾನ, ಸದ್ಭಾವ...

Read More

ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾವ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ

ಧಾರವಾಡ: ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಿದೆ. ಈ ಸುಂದರತೆ ಕೆಡಿಸುವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾವ ಮುಖ್ಯ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುವುದೇ ನಿಸರ್ಗ ನೀಡಿದ ಭಾವದಿಂದ. ಜೀವನ ಸೌಂದಯಕ್ಕೆ ಭಾವ ಸಾಧನೆ...

Read More

ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾವ ನದಿ ಹರಿಯಲಿ

ಧಾರವಾಡ: ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರುವುದು ಭಾವದಿಂದ. ಉಳಿದ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಭಾವ ಸಂಪತ್ತು ಮುಖ್ಯ. ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಂತಿರುವುದೇ ಭಾವದ ಮೇಲೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧದಂತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಬೆಳೆದಂತೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು....

Read More

 

Recent News

Back To Top
error: Content is protected !!