News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ

×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಸದೃಢತೆ, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂಬುದು ದಿನಚರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ‘ ಶರೀರ ಆಯಾಸ ಜನನಂ ಕರ್ಮ’, ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ವ್ಯಾಯಾಮವಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಶ್ರಮಯುಕ್ತ ಕೆಲಸ ವ್ಯಾಯಾಮದ...

Read More

Recent News

Back To Top