News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಿಂದ 135,387 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2023 ರವರೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆಯು 135,387 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆದಾಯವು 16% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ 2022-23 ರ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸರಕು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅವಧಿಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜನವರಿ 23ರ ನಡುವೆ 1243.46 MT ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಈ ಅವಧಿಯ 1159.08 MT ಲೋಡ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 7% ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ರೂ 117212 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೈಲ್ವೆಯು ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 135387 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 16% ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

“ಹಂಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಗೋ” ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top