×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೂನ್ 25, 2015 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ದೇಶದ ಆಯ್ದ 100 ನಗರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಮರುಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗುವ, ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ನಗರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ : smartcities.gov.in

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top