Thursday, 24th October 2019
×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ವನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವನ್ ಪೆನ್ಷನ್ (OROP)

ಇದೊಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಮಾನ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ವಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕಡೆಗೂ ಈಡೇರಿತು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ : desw.gov.in/orop 

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top
error: Content is protected !!