×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಿಷನ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 14, 2014 ರಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣ, ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್­ನ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top