News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ಇ-ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಪುತ್ತೂರು: ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ದೇವಾಲಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಬದುಕಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಕಲೆಯುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ, ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಮ್‌ನ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ...

Read More

Recent News

Back To Top