×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಧಾರ್ಮಿಕ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ತಮಗೇ ಮತ ನೀಡಲು ಯಾಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಯೋಬಂದಿನಲ್ಲಿ 2019ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 6 ರಂದು 25...

Read More

Recent News

Back To Top