News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದೇವೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಚೀನಾವನ್ನೂ ಅದು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯೊಂದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 2028ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೀನಾವನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 2022ರಲ್ಲೇ ಭಾರತ...

Read More

Recent News

Back To Top