https://chat.whatsapp.com/BKucwX3HbX4J90X4VL22yG
News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ
Tuesday, 21st September 2021

×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಮಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸುಖ್­ದೇವ್

ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ‌ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಸುಖ್­ದೇವ್  ಜನ್ಮದಿನವಿಂದು.  ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸುಖ್­ದೇವ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜಗುರು ಅವರ ಒಡನಾಡಿ ಸುಖ್­ದೇವ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಮೇ 15, 1907...

Read More

 

Recent News

Back To Top