News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದ ಸಂತಶ್ರೇಷ್ಠ

ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪರಮ ವೈಭವ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ, ಆಕೆಯ ಮಾನ, ಘನತೆ ಗೌರವಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೀರರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿವರ್ಯ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿಯವರು “ವಂದೇಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ” ಎಂಬ ಗೀತೆಯನ್ನೇ...

Read More

Recent News

Back To Top