×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಜಮಾದಾರ್ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಲಿಂಗಾಯಿತರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಜಮಾದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕನೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

’ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ, ಸ್ಥಳ, ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅವರೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಸತ್ಯ ಏನೆಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂದಿರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ, ಧಮನ ಯತ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲಿಂಗಾಯತರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top