News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ
Saturday, 24th September 2022


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯುಎಸ್‌ ನೌಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕಾದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗು ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ನೌಕಾ ಹಡಗು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡ್ರೂ ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನೈ ಬಳಿಯ ಎನ್ನೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ & ಟಿ ಯ ಕಟುಪಲ್ಲಿ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿತು.

ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಯುಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡ್ರೂ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟುಪಲ್ಲಿ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹಡಗು ದುರಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಸಾಗರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಡಗು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top