News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ
×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್

ಜೆರುಸಲೆಮ್: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ  ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಹಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಗುಂಪು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂದ್ರಕಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್ಸ್ ಸಾಧನಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ.

“ತುರ್ತು ಸಹಾಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು‌ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಗಬಿ ಅಶ್ಕೆನಾಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆರವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

 

Recent News

Back To Top