×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ರೈಲುಗಳ ಶುಚಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಬಳಸಲಿದೆ

ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಚೌಬೆಅವರು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗವು ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ, ಬೆಡ್ ರೋಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೈಲ್ವೆಸ್ಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಹಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 4,415 ಜೈವಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 2017/18ರಲ್ಲಿ 4,000-6,000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಗುರಿ ಇತ್ತು, 2018/19ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಲಾಗುವದು.

340 ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವ ಗುರಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 265 ಮತ್ತು ಫಿರೋಝಪುರದಲ್ಲಿ 75 ಅಳವಡಿಸಲಗುವದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top
error: Content is protected !!