×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (PMAY)

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 25, 2015 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆ, 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಮುನ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ : pmaymis.gov.in/#

 

Recent News

Back To Top
error: Content is protected !!