News13 ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಸೇರಿ
Sunday, 20th September 2020
×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಶನ್ ಯೋಜನೆ (APY)

ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಶನ್ ಯೋಜನೆ (ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು) ಭಾರತದ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಖಾಸಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ : jansuraksha.gov.in/APY

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top