×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMSBY)

ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 9, 2015 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರೀಕರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿಮೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ : jansuraksha.gov.in/PMSBY

 

Recent News

Back To Top
error: Content is protected !!