News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾಲಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ

ನವದೆಹಲಿ: ಆಂತರಿಕ ಜಗಳದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾಲಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾರೋಲಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾಲಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು...

Read More

Recent News

Back To Top