News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಕಾಲಿಟ್ಟು 50 ವರ್ಷ: ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ಸ್ಮರಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ  ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ  ಮಾನವ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದರ 50 ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.  ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಮೂವರು ಮಾನವರು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾನವಕುಲದ ಈ...

Read More

Recent News

Back To Top