News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್­ನ ಶೈನಾ ಟಾರ್ಪಿಡೊಗಳನ್ನು ಮಯನ್ಮಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಭಾರತ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಮಯನ್ಮಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚಿನ ಸುಧಾರಿತ ಲಘು ತೂಕದ ಟಾರ್ಪಿಡೊಗಳಾದ ಶೈನಾವನ್ನು ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶೈನಾ ಟಾರ್ಪಿಡೊಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ 37.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದವು. ಶೈನ ಟಾರ್ಪಿಡೊಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಡಿಆರ್‌ಡಿಒದ ನೌಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ...

Read More

Recent News

Back To Top