News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬರಹಗಾರ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಮೂರು. ಲಾಲ್-ಬಾಲ್-ಪಾಲ್. ಅರ್ಥಾತ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್, ಮತ್ತು ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್. ಈ ಮೂವರು ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮವಾದ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ, ಯುವಕರನ್ನು...

Read More

Recent News

Back To Top