https://chat.whatsapp.com/BKucwX3HbX4J90X4VL22yG
News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ
Tuesday, 21st September 2021

×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಮಿತ್ರಮೇಳ, ಅಭಿನವ ಭಾರತವು ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವೇ ?!

ಮಿತ್ರಮೇಳ, ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಈ ಹೆಸರು ಇವತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾವರ್ಕರ್‌ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಅವರ ಸಂಘ ಪ್ರೀಯತೆ, ಹೋದಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಕಟ್ಟುವುದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತನ್ನ...

Read More

 

Recent News

Back To Top