News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗಣೇಶನೇ ನೀಡಿದ ಬಲ

ಜಲಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಳಕಳಿ, ಜಾಗೃತಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಯುವ ಮನಗಳು, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಥ್…. ಇದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಥೆ. ಜೀವ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಲು ಹಾತೊರೆಯುವ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸ...

Read More

Recent News

Back To Top