https://chat.whatsapp.com/BKucwX3HbX4J90X4VL22yG
News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ
Tuesday, 21st September 2021

×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ನವರಾತ್ರಿ‌ಯ ಎಂಟನೇ ದಿನ ಮಹಾಗೌರಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾ ಮಹಾಗೌರಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ, ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ನವರಾತ್ರಿಯ ಎಂಟನೇಯ ದಿನ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ 9 ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇಯ ಅವತಾರವಾದ ಮಹಾಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗೌರಿ ಎಂದರೆ ಆಕೆಯು ಗಿರಿ ಅಥವಾ...

Read More

 

Recent News

Back To Top