News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವೇ ?

ಮಹಿಳೆ ದಿನ ಆಚರಿಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೇವೆ. ಈ ವಾರವಿಡೀ ದೇಶ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರ್ಮೆಹರ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾನಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾದವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳು ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದಾರೆ....

Read More

Recent News

Back To Top