News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸ‌ರ‌ಕಾರ‌ವು ಸ‌ದ್ದಿಲ್ಲ‌ದೇ ಮಾಡಿದ 12 ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧ‌ನೆಗ‌ಳು

ಮೋದಿ ಸ‌ರ‌ಕಾರ‌ದ‌ ಸಾಧ‌ನೆಗ‌ಳ‌ ಪ‌ಟ್ಟಿಯ‌ಲ್ಲಿ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕ‌ರ‌ಣ‌, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಜ‌ನ‌ಧ‌ನ್, ಆಯುಶ್ಮಾನ್ ಭ‌ವ‌ ಆರೋಗ್ಯ‌ ವಿಮೆ, ಕ‌ಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ‌ಲ್ಲಿ ಔಷ‌ಧ‌ ಸಿಗುವ‌ ಜ‌ನೌಷ‌ಧ‌ ಯೋಜ‌ನೆ, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಯೋಜ‌ನೆ, ಸೈನಿಕ‌ರಿಗೆ ವ‌ನ್ ರ್ಯಾಂಕ್-ವ‌ನ್ ಪೆನ್ಷ‌ನ್...

Read More

Recent News

Back To Top