https://chat.whatsapp.com/BKucwX3HbX4J90X4VL22yG
News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ
Tuesday, 21st September 2021

×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಅಜ್ಞಾನದ ಬೇರಿಗೆ ಅಕ್ಷರದ ತೈಲವೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಕ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಪವಾದವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವೆಗೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶೃದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕನಿರುವುದು ತೀರ ಅಪರೂಪವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು...

Read More

 

Recent News

Back To Top