News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್

ಮಾಲೆ: ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆ ಮೊದಲು ನೀತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಮಲ್ದಿವ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಾಹಿದ್ ಅವರು, ಭಾರತವು ಬಿಕ್ಕಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಪಂದಕನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವರು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಹಿದ್, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆ ಮೊದಲು ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಂದ ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆತಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಹಿದ್, ಕೋವಿಡ್ ಬಿಕಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಔಷಧ, ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸದಾ ಮೊದಲ ಸ್ಪಂದಕನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿವೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top