News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ
Saturday, 9th December 2023


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಆದಾಯ 92% ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲಿ: ರೈಲ್ವೆಯ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 92 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಗಳಿಕೆಯು 33,476 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ 17,394 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 92 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, 2022 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 42 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 34 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾ 24 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದಿಂದ 26,961 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 16,307 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, 2022 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 268 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 90 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ಇದು ಶೇಕಡಾ 197 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವು ಆರು ಸಾವಿರದ 515 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ 86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 500 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top