News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಜೋಳದ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಣಿಪುರದ ಈ ಕಲಾವಿದೆ

ಸೇನಾಪತಿ : ಪುಣಿಪುರದ ಸಾಂಗ್‌ಸೊಂಗ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ನೆಲಿ ಚಾಚಿಯಾ ಅವರು ಜೋಳದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ...

Read More

Recent News

Back To Top