News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಯುವಕರ ಹೀರೋ ಭಗತ್

ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ವೀರ ಕಲಿ, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷ. ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಗನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳದ ತಂದೆ ಪುನಃ ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ಏನ್ಮಾಡ್ತೀದ್ದಿಯಾ ಎಂದು...

Read More

Recent News

Back To Top