News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಸುಡಾನ್‌ ಯುಎಸ್‌ ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಾಂತಿಪಾಲಕರ ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಭಾರತ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಸುಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎನ್ ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಾಂತಿಪಾಲಕರ ತುಕಡಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ.

2007 ರಲ್ಲಿ ಲೈಬೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ತುಕಡಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ಯುಎನ್ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಾಂತಿಪಾಲಕರ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕದಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎನ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 25 ಇತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ತುಕಡಿಯು ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಟೂನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಭದ್ರತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸುಡಾನ್ ನಿಯೋಜನೆಯು ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭಾರತದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ನಡುವಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್ ಅಬೈಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top