News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ
Wednesday, 8th February 2023


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಲಿಯೋ ವರದ್ಕರ್ ಆಯ್ಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಲಿಯೋ ವರದ್ಕರ್ ಅವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಾದ ಡೈಲ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವರಡ್ಕರ್ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಶಾಸಕರು ಮತ ಹಾಕಿದರು. ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ. ಹಿಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಮುದ್ರೆಯ ಬಳಿಕ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವರದ್ಕರ್ ಅವರು 2017 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವರದ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರೋಮಾಂಚಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top