News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ನ.30 ರವರೆಗೆ 84,102 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು 84,102 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬುಧವಾರ‌ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಜನವರಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಎಂದಿವೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉತ್ತೇಜನ ಇಲಾಖೆ (DPIIT) ಮೂಲಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

”30ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಂತೆ, 84,102 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಡಿಪಿಐಐಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ,” ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸೋಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳು ಕೃಷಿ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 56 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 16, 2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ನ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಡ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top