News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ
Thursday, 1st December 2022


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉತ್ತೇಜನ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪಿಐಐಟಿ) ಮೇಲಾಧಾರ ರಹಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಮೇಲಾಧಾರ-ಮುಕ್ತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಡಿಪಿಐಐಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಅರ್ಹ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಸಾಲ/ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವರೇಜ್‌ಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

“ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಎಂಐಗಳು) ನೀಡುವ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ (ಸಿಜಿಎಸ್‌ಎಸ್) ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೇಲಾಧಾರ-ಮುಕ್ತ ಸಾಲ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top