×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಜೋಡಣೆ

Udupi Newsಉಡುಪಿ : ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಕ್ಕೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ತೋಕೂರಿನಿಂದ ಪಾದೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪೈಪ್ ಲೈನ ಅನ್ನು ಮಾಡುತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ 17 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನತೆ ಕೃಷಿ ನಂಬಿಕೋಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜನತೆಗೆ ಈ ಪೈಪ್ ಲೈನ ನಿಂದ ತೋಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಹಾರ ಕೋಡಲು ಯೋಚಿಸುತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಜೋತೆಗೆ ಮೋದಲು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೋಳ್ಳ ಬೇಕು ಇರದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾದೂರು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರದ ಪೈಪ್ ಲೈನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವದರಿಂದ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು ನೂರು ಮಿಟರ್ ವರೆಗೆ ಯಾವದೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ರೈತರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಗುತಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent News

Back To Top