×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ವನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವನ್ ಪೆನ್ಷನ್ (OROP)

ಇದೊಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಮಾನ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ವಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕಡೆಗೂ ಈಡೇರಿತು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ : desw.gov.in/orop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent News

Back To Top
error: Content is protected !!